HA Plantesensor

Plantesensor

For å legge til en plantesensor av typen Xianomi MiFlora på en Home Assistant som kjører raspberry PI med Bluetooth, kan man gjøre dette ved å legger den til i Configuration.yaml.

Mac adressen må endres til den aktuelle adressen som plantesensoren har.
For å finne Mac adressen ble dette programmet brukt:

Bluetooth scanner

#Example configuration.yaml entry
sensor:
platform: miflora
mac: xx:xx:xx:xx:xx:xx
monitored_conditions:
– moisture
– light
– temperature
– conductivity
– battery

Ønsker man en en bedre rekkevidde på dem, kan man bruke ESP 32 kort. Eksempelvis av denne typen. De fåes kjøpt på eBay, bangood etc.
Disse kan snakke med Home Assistant over WiFi nett, og snakke med Miflora via Bluetooth. På denne måten får man dekning på MiFlora alle plasser man har WiFi dekning.

Installer ESP home fra Home Assistant – Supervisor – Add-on store
Åpne web UI

Trykk på + tegnet for å knytte til nytt ESP kort.

Gi kortet et navn. Navnet er kun for at du i ettertid skal vite hvilket kort du endrer på. Gi gjerne kortet et navn som har betydning for de oppgavene det får. Obs kun små bokstaver og ingen mellomrom, ellers får man en feilmelding ved kompilering.

Velg så hvilke type ESP kort du ønsker å sette opp. Dette aktuelle kortet heter NodeMCU-32S.

Sett inn navnet på det trådløse nettverket du vil bruke kortet mot, og passordet for det trådløse nettverket. OTA passord velger du her. Dette passordet er for at Home Assistant skal kunne koble seg til kortet og oppdatere det via WiFi. Trykk Next og submit.

Nå skal du ha fått en ny modul i ESPHome. Trykk på de tre prikkene oppe i høyre hjørne av modulen og velg compile.

Du får nå opp et kompileringsvindu. Når den er ferdig kompilert, velger du download binary, og lagrer .bin filen eksempelvis på skrivebordet.
Last ned ESPHome flasher fra https://github.com/esphome/esphome-flasher/releases , og installer det.

Koble til ESP kortet og refresh serial porter tilkoblet, og velg serial porten (usb serial) esp kortet er tilkoblet. Vær ops på at ikke alle micro USB kabler er full pinnet. Enkelte er kun koblet med strøm, og datamaskinen vil da ikke oppdage kortet. Trykk på browse og finn .bin filen du lagret fra ESPHome. Trykk Flash ESP, og den vil da sende et tomt program med info om hvordan den skal koble seg til nettverket til ESP kortet.

Når den er ferdig, kan du gå tilbake til ESPHome i home assistant og sjekke om modulen er blitt grønn.

begynne å legge inn program på ESP kortet rett fra Home Assistant ved å trykke edit på modulen.

For å legge til en Xianomi MiFlora, må man aktiveere bluetooth på ESP kortetved å legge til linjen:

esp32_ble_tracker:

så legges selve plante sensoren til ved å legge til følgende linjer:

sensor:
– platform: xiaomi_hhccjcy01
mac_address: C4:7C:8D:6B:2C:6F
temperature:
name: «kjøkken MiFlora Temperature»
moisture:
name: «Kjøkken MiFlora Moisture»
illuminance:
name: «Kjøkken MiFlora Illuminance»
conductivity:
name: «Kjøkken MiFlora Soil Conductivity»
battery_level:
name: «Kjøkken MiFlora Battery Level»

Plasseringen på teksten fra venstre side er viktig for at kompileringen skal bli riktig.
Velg save og upload. Den vil nå kompilere programmet og laste det opp til kortet over WiFi

Man kan velge å legge til flere sensorer på samme kort, og man kan kombinere de med sensorer på analoge innganger på kortet.

Her er et eksempel på en grei sensor som kan kobles direkte til kortet. En stor fordel med dette kortet er at det måler fuktigheten kapasitivt og ikke reseitivt som mange gjør. Kortet får da en bedre holdbarhet. Kortet har 3 pinner.
+

VCC

VCC gir en spenning ut fra 0-3.3 volt avhengig av hvor fuktig det er i jorden.-

– platform: adc #forteller at det er analog inngang
unit_of_measurement: «%» #Måle enhet
icon: «mdi:flower-outline» #Iconet som skal vises i home assistant
accuracy_decimals: 0 # Antall desimaler
pin: 36 attenuation: 11db filters: #Hvilken PIN VCC er koblet til
calibrate_linear: #forteller ESP at den skal måle fra 0-3.9volt istedefor 0-1.1volt
– 0.0 -> 100.0 #Forteller at 0volt er 100%
– 3.3 -> 0.0 # Forteller at 3.3volt er 0%
name: ${Fiken plante} #Navnet på enheten i home assistant
update_interval: 120s #Hvor ofte den skal måle fuktigheten.