Publisert

USB Zwave stick på raspberry pi 4 med Home Assistant

Det kan være problem for Home assistant å oppdage Aeotec Zwave stick. Når den kobles direkte til Home assistant på raspberry pi 4, blir den ikke funnet. Dette kan løses ved å koble en USB hub mellom. I vår test hadde ikke USB huben strøm, men oppdaget allikevel USB sticken.

elektronikk.eu